เราคือผู้พัฒนา ออกแบบโปรแกรม และระบบการจัดการ
ระบบจัดการคลังสินค้า
ระบบจัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนดของหน่วยงาน
ระบบจัดเก็บเอกสารตาม ISO
ระบบแจ้งซ่อม บำรุงรักษาตามข้อกำหนดของโรงงานผู้ผลิต
ระบบการเชื่อมการประเมินผลและประสิทธิภาพในการทำงาน
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมสำหรับในการทำงาน
ระบบงานจองเช่นห้องประชุม
ระบบวิดีโอเรียนรู้ภายในองค์กร
ระบบการลาหยุดของหน่วยงาน
ระบบสำหรับฝ่ายการตลาด
ระบบวิเคราะห์การขายและคลังสินค้า
Go To Website
ในเครือ กลุ่มบริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล
Contact

บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | YOKMANEE INTERNATIONAL CO.,LTD

52/41 ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

52/41 Watkodhin-Kaophai rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

Tel : 038-949-890-94 (5 คู่สาย) , 038-694-478, 038-694-315

Fax : 038-694-479 (ฝ่ายขาย) , 038-949-897 (จัดซื้อ), 038-949-898 (บัญชี), 038-949-899 (การเงิน)

E-mail : support@yokmanee.com | sales@yokmanee.com