จัดทำและพัฒนาโดยทีมงาน[บุคคลภายนอกเข้ามา ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางปัญญา]

ทางบริษัท ฯ มีสิทธิในเรียกร้องสิทธิ์และฟ้องร้องภายใต้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ทางประมวลกฎหมายได้อย่างสูงสุด